Tác phẩm "Thủy Tinh và Hỏa Tinh" của bé Trịnh Hồng Minh Khôi - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi - Comic Media Academy

Tác phẩm “Thủy Tinh và Hỏa Tinh” của bé Trịnh Hồng Minh Khôi – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

22/12/2019

Tác phẩm Thủy Tinh và Hỏa Tinh do Trịnh Hồng Minh Khôi – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Thủy Tinh và Hỏa Tinh do Trịnh Hồng Minh Khôi – học viên lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Thủy Tinh và Hỏa Tinh của Trịnh Hồng Minh Khôi nào!

 

© Copyright by Trịnh Hồng Minh Khôi