Tác phẩm "Thủy Tinh và Hỏa Tinh" của bé Trịnh Hồng Minh Khôi - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi - Comic Media Academy