Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao - Nguyễn Nhật Thi khóa 20 - Comic Media Academy