Tác phẩm "Kỷ nguyên Ngoẹt Vương" của bé Tạ Nguyễn Thanh Lân - Lớp Manga Comic nâng cao - Comic Media Academy

Tác phẩm “Kỷ nguyên Ngoẹt Vương” của bé Tạ Nguyễn Thanh Lân – Lớp Manga Comic nâng cao

21/12/2019

Tác phẩm Kỷ nguyên Ngoẹt Vương do Tạ Nguyễn Thanh Lân – học viên lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Kỷ nguyên Ngoẹt Vương do Tạ Nguyễn Thanh Lân – học viên Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

 

Cùng xem lại tác phẩm Kỷ nguyên Ngoẹt Vương do Tạ Nguyễn Thanh Lân thực hiện nhé!


 

 

© Copyright by Tạ Nguyễn Thanh Lân