Tác phẩm "Hình vẽ của tui có sự sống?" của Văn Thị Song Ngân - Lớp MangaComic Thiếu Nhi - Comic Media Academy

Tác phẩm “Hình vẽ của tui có sự sống?” của Văn Thị Song Ngân – Lớp MangaComic Thiếu Nhi

22/12/2019

Tác phẩm Hình vẽ của tui có sự sống do Văn Thị Song Ngân – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Hình vẽ của tui có sự sống? do Văn Thị Song Ngân – học viên Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Hình vẽ của tui có sự sống? do Văn Thị Song Ngân thực hiện nhé!

 

 

© Copyright by Văn Thị Song Ngân