Tác phẩm "Hãy là chính mình" của bé Đỗ Lăng Phương Anh - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi- Comic Media Academy

Tác phẩm “Hãy là chính mình” của bé Đỗ Lăng Phương Anh – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi-

23/12/2019

Tác phẩm Hãy là chính mình do Đỗ Lăng Phương Anh – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 20 thực hiện

Bìa tác phẩm Hãy là chính mình do học viên Manga Comic nâng cao khóa 20 Đỗ Lăng Phương Anh thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Hãy là chính mình do Đỗ Lăng Phương Anh thực hiện nhé!

 

© Copyright by Đỗ Lăng Phương Anh