Tác phẩm "Hai chàng Một nàng" của bé Nguyễn Hồ Phương Khanh - Lớp Manga Comic nâng cao - Comic Media Academy

Tác phẩm “Hai chàng Một nàng” của bé Nguyễn Hồ Phương Khanh – Lớp Manga Comic nâng cao –

21/12/2019

Tác phẩm Hai chàng Một nàng do Nguyễn Hồ Phương Khanh – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

 

Bìa tác phẩm Hai chàng Một nàng do Nguyễn Hồ Phương Khanh – học viên Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Hai chàng Một nàng do Nguyễn Hồ Phương Khanh thực hiện nhé!

 

© Copyright by Nguyễn Hồ Phương Khanh