Tác phẩm lớp Chuyên đề Manga Comic Khoá 1

Tác phẩm Truyện “Nhân Bản” – Hoàng Ngọc Minh Nhân – lớp Chuyên đề Manga/Comic Thiếu nhi

11/01/2020

Nhân Bản là tập truyện tranh đầu tiên của họa sĩ nhí Hoàng Ngọc Minh Nhân Khóa 1 lớp chuyên đề Manga/Comic. Một câu chuyện lôi cuốn với những nhân vật thú vị.

Cover của truyện 

© Copyright by Hoàng Ngọc Minh Nhân

Facebook Comment