Tác phẩm cuối khóa - Vẽ Illustration Online K05 - HV Nguyễn Lê Minh

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Minh Họa (Illustration) Online K05 – HV Nguyễn Lê Minh

13/09/2022

Sau quá trình học tập và rèn luyện ở lớp Digital Painting OnlineChuyên đề Illustration (Vẽ minh họa) tại CMA, bạn Nguyễn Lê Minh đã sáng tạo nên tác phẩm minh họa rất độc đáo.

Tác phẩm cuối khóa – Học viên Nguyễn Lê Minh

.
Quá trình sáng tác – 1
.
Quá trình sáng tác – 2
.
Tác phẩm hoàn thiện

>> Xem thêm thông tin khóa học Vẽ Minh Họa (Illustration) Online: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)

Facebook Comment