Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 - Comic Media Academy

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 – HV Nguyễn Hoàng Bảo Linh

12/11/2022

Khóa học Digital Painting Cấp Tốc Online – Chuyên đề Illustration là một giải pháp hữu hiệu dành cho các bạn yêu thích vẽ minh họa nhưng lại muốn linh động nơi học tập của mình. 

Sau 15 buổi học, bạn Nguyễn Hoàng Bảo Linh lớp Illustration Online khóa 06 đã hoàn thành tác phẩm cuối khóa của mình với màu sắc đầy trẻ thơ, tươi sáng gợi lại biết bao kỷ niệm tuổi nhỏ.

Tác phẩm cuối khóa – Học viên Nguyễn Hoàng Bảo Linh

>> Xem thêm thông tin khóa học Digital Painting Cấp Tốc Online – Chuyên Đề illustration: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)