Tác phẩm cuối khóa - Vẽ Illustration Online K05 - HV Hồ Lưu Ba

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Minh Họa (Illustration) Online K05 – HV Hồ Lưu Ba

13/09/2022

Lớp vẽ Illustration Online dành cho các bạn yêu thích và muốn phát triển khả năng trong lĩnh vực minh họa. Tại CMA các bạn sẽ được cung cấp các khái niệm về tranh minh họa và cách diễn đạt câu chuyện vào bức tranh.

Cùng xem qua tác phẩm vẽ minh họa của học viên Hồ Lưu Ba và chiêm ngưỡng quá trình, cách thức bạn ấy đưa câu chuyện vào tác phẩm nhé!

.
Tác phẩm cuối khóa – HV Hồ Lưu Ba

>> Xem thêm thông tin khóa học Vẽ Minh Họa (Illustration) Online: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)