Bài cuối khóa Illustration K17 - HV Bảo Trân - Comic Media Academy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Nguyễn Lê Bảo Trân

26/04/2024

Tác phẩm cuối khóa Illustration (Vẽ minh họa) khóa 17 do bạn Nguyễn Lê Bảo Trân lên ý tưởng và thực hiện.

Màu sắc ổn định qua từng tranh, nội dung từng tranh được diễn tả rõ ràng, cùng xem qua quá trình hoàn thành tác phẩm minh họa của Bảo Trân nhé.

Tác phẩm cuối khóa Illustration – HV Nguyễn Lê Bảo Trân:

>>Xem thêm thông tin khóa học Digital painting – Chuyên đề IllustrationTẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)