Tác phẩm cuối khóa Character Design Online K01 - Comic Media Academy

Tác phẩm cuối khóa Character Design Online K01 – HV Lê Nguyễn Kim Uyên

18/09/2021

Thành quả sau khi hoàn tất khóa Online Digital Painting – chuyên đề Character Design (Thiết kế nhân vật) của bạn Lê Nguyễn Kim Uyên.

Kim Uyên đã chọn nhân vật Senchou Yuuka để hoàn thành tác phẩm cuối khóa học của mình. 

——

Chỉ trong 15 buổi, khóa học Digital painting online chuyên đề Character design sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tạo hình, giúp bạn ứng dụng thiết kế nhân vật như ý.

>> Để tìm hiểu thêm thông tin về khóa học: Xem tại ĐÂY

(Comic Media Academy)