Nguyễn Phát Tài - Họa sĩ kể chuyện-K05 - Comic Media Academy
Nguyễn Phát Tài - Họa sĩ kể chuyện-K05
Nguyễn Phát Tài - Họa sĩ kể chuyện-K05
- Giáo viên Lớp Truyện Tranh Cấp tốc
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic Thiếu Nhi