Nguyễn Thị Xuyên - Họa sĩ kể chuyện-K02 - Comic Media Academy
Nguyễn Thị Xuyên - Họa sĩ kể chuyện-K02
Nguyễn Thị Xuyên - Họa sĩ kể chuyện-K02
- Trưởng nhóm Khóa học Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic Thiếu nhi.
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic.