Lê Hoàng - Họa sĩ kể chuyện-K05 - Comic Media Academy
Lê Hoàng - Họa sĩ kể chuyện K05
Lê Hoàng - Họa sĩ kể chuyện _ K05
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh trên máy Thiếu Niên
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Webtoon.
- CTV Vẽ minh họa phục vụ công tác Truyền thông.
- CTV hỗ trợ Tổ chức sự kiện
- CTV Truyền thông của báo Tuổi Trẻ Cười.
- Quản trị viên fanpage Hủ Tiếu Lâm.