Sửa bài ở Comic Media Academy (CMA) có gì vui?

SỬA BÀI Ở CMA CÓ GÌ VUI?

23/06/2023

Mời bạn đến với phong cách sửa bài giấy trắng-mực đỏ của cô Chiêu nhé!

Tại CMA mỗi thầy cô sẽ có cách sửa bài khác nhau và tùy vào đặc trưng môn học. Với môn Gesture drawing, cô Chiêu sẽ đưa các bạn trở về thời học sinh cấp 3 với phần sửa bài đầy hoài niệm với mực đỏ!

Cô Chiêu sẽ thu bài từng buổi học và nắn nót viết nhận xét cho từng bạn. Phần nhận xét của cô sẽ chỉ ra những điều bạn cần khắc phục và sẽ là cơ sở để các bạn theo dõi sự tiến bộ của mình. Chỉ cần bạn khá hơn mình của ngày hôm qua đã là điều đáng khích lệ.

Về số lượng giấy thì cũng không nhiều lắm, chỉ có “sương sương” cỡ trăm tờ mỗi buổi.

(Comic Media Academy)