Âm thanh đóng vai trò như thế nào trong một bộ phim hoạt hình? </