PHỤC HƯNG - Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 02) - Comic Media Academy

PHỤC HƯNG – Đồ án cuối khóa Character Design (Khóa 02)

02/10/2020

Tác phẩm “Phục hưng” do học viên Đào Phương Uyên (lớp Character Design Khóa 02) thực hiện.

Bối cảnh trong đồ án của Phương Uyên là Việt Nam thời hiện đại – một thực tại song song với thế giới hiện tại. Việt Nam ở thế giới này phát triển rất nhanh, tất cả chạy theo giá trị đồng tiền và bỏ qua các giá trị tinh thần mà cụ thể là các giá trị văn hóa. Tuy vậy, vẫn có những người, những bạn trẻ ấp ủ việc làm sống dậy những giá trị văn hóa dân tộc – những thứ bị xem là quê mùa, không giá trị và ngày một bị quên lãng.

Thông tin về khóa học Digital Painting cấp tốc – Chuyên đề CHARACTER DESIGNTại đây

Comic Media Academy.

 

Facebook Comment