Phan Hồng Đức - Comic Media Academy
Phan Hồng Đức
Phan Hồng Đức
- Trưởng nhóm GV Khóa Digital Painiting Thiếu Nhi
- Trưởng nhóm GV Khóa Digital Painting Cấp Tốc 
- Họa sĩ Vẽ Minh Họa - Suzu Studio
- CTV Vẽ Minh Họa - Viện Truyện Tranh & Hoạt Hình Việt Nam (Comic Media Academy)
- Quản trị viên fanpage Hủ Tiếu Lâm