Phạm Nhật Cường - Comic Media Academy

Phạm Nhật Cường

01/10/2019

Học viên Phạm Nhật Cường Họa sĩ kể chuyện ngành Truyện tranh K5

Các dự án đã thực hiện:

Họa sĩ lọc nét cho dự án truyện tranh Hot girl tắc kỳ

Họa sĩ tô màu cho truyện tranh webtoon Hàn Quốc

Facebook Comment