New-online classes Archives - Comic Media Academy

New-online classes

Digital Painting Thiếu Nhi Online
11/02/2023
Khóa học Vẽ nhân vật Chibi dành cho các bé 8+...
Thiết kế nhân vật Manga
01/12/2022
Khóa học Vẽ nhân vật Chibi dành cho các bé 8+...
Khóa Học Vẽ Chibi Cho Thiếu Nhi
01/09/2021
Khóa học Vẽ nhân vật Chibi dành cho các bé 8+...
Khóa Học Digital Painting Online – Character Design
18/06/2021
Hướng dẫn vẽ tranh kỹ thuật số, chương trình học online đa dạng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên chuyên nghiệp trong ngành digital painting. Học viên có thể lựa chọn chuyên đề Character Design & illustration...
Khóa Học Digital Painting Online – illustration (Vẽ Minh Họa)​
18/03/2021
Hướng dẫn vẽ tranh kỹ thuật số, chương trình học online đa dạng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên chuyên nghiệp trong ngành digital painting...
Khóa Học Vẽ Manga/Comic Online Thiếu Nhi
24/12/2020
Khóa học Vẽ Truyện Tranh Manga Comics Online Dành Cho Các Bé Từ 8+...
Khóa Học Vẽ Truyện Tranh Webtoon Online
15/12/2020
Học viên sẽ được hướng dẫn sáng tác webtoon, cách tạo hình nhân vật, màu sắc, tỷ lệ chuẩn trong webtoon...