Digital Painting. Archives - Comic Media Academy

Digital Painting.

Digital Painting Thiếu Nhi Online
11/02/2023
Khóa học Vẽ nhân vật Chibi dành cho các bé 8+...
Khóa Học Digital Painting Online – Character Design
18/06/2021
Hướng dẫn vẽ tranh kỹ thuật số, chương trình học online đa dạng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên chuyên nghiệp trong ngành digital painting. Học viên có thể lựa chọn chuyên đề Character Design & illustration...
Khóa Học Digital Painting Online – illustration (Vẽ Minh Họa)​
18/03/2021
Hướng dẫn vẽ tranh kỹ thuật số, chương trình học online đa dạng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên chuyên nghiệp trong ngành digital painting...