Truyện Tranh Archives - Comic Media Academy

Truyện Tranh

Thiết kế nhân vật Manga
01/12/2022
Khóa học Vẽ nhân vật Chibi dành cho các bé 8+...
Khóa Học Vẽ Chibi Cho Thiếu Nhi
01/09/2021
Khóa học Vẽ nhân vật Chibi dành cho các bé 8+...
Khóa Học Vẽ Manga/Comic Online Thiếu Nhi
24/12/2020
Khóa học Vẽ Truyện Tranh Manga Comics Online Dành Cho Các Bé Từ 8+...
Khóa Học Vẽ Truyện Tranh Webtoon Online
15/12/2020
Học viên sẽ được hướng dẫn sáng tác webtoon, cách tạo hình nhân vật, màu sắc, tỷ lệ chuẩn trong webtoon...