NSƯT - Đạo diễn Võ Văn Thênh - Comic Media Academy
NSUT - Đạo diễn Võ Văn Thênh

NSƯT – Đạo diễn Võ Văn Thênh

Tác phẩm