Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Comic Media Academy

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

09/11/2020

Học viên Họa sĩ kể chuyện ngành Truyện tranh K07
– Cộng tác viên Vẽ Tranh minh họa hỗ trợ truyền thông.
– Trợ giảng lớp Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic Thiếu nhi