Nguyễn Quang Bảo - Comic Media Academy
Nguyễn Quang Bảo
Giảng viên tại Viện Truyện Tranh & Hoạt Hình Việt Nam (Comic Media Academy)