Nguyễn Phát Tài - Comic Media Academy

Nguyễn Phát Tài

01/10/2019

Học viên Nguyễn Phát Tài Họa sĩ kể chuyện ngành Truyện tranh K5

  • Học viên tiêu biểu nhận Học bổng Bảo trợ tài năng của CMA
  • Giáo viên Kịch bản lớp Truyện tranh cấp tốc
  • Giáo viên lớp vẽ Manga Comic thiếu nhi

Facebook Comment