Nguyễn Phát Tài - Comic Media Academy
Nguyễn Phát Tài
Nguyễn Phát Tài
- Giáo viên Lớp Truyện Tranh Cấp tốc
- Giáo viên Lớp Vẽ Truyện Tranh Manga/Comic Thiếu Nhi