Nguyễn Lê Bích Trâm - Comic Media Academy

Nguyễn Lê Bích Trâm

01/10/2019

Học viên Nguyễn Lê Bích Trâm Họa sĩ kể chuyện ngành Digital painting  K5

  • Giáo viên lớp Digital thiếu nhi và lớp Webtoon
  • Họa sĩ team chuyển thể MV Tôi đã quên thật rồi (Issac) thành truyện tranh
  • Họa sĩ team thực hiện Motion clip cho MV Mặt trời con ở đâu
  • Họa sĩ story board cho các viral clip
  • Họa sĩ tô màu sách Thiên tài khoa học
  • Họa sĩ team Vẽ tranh minh họa truyền thông cho dự án của Norwegian Mission Alliance – Vietnam (NMAV)