Nguyễn Hồng Khánh - Comic Media Academy

Nguyễn Hồng Khánh

05/12/2017

Khóa học này thật sự đã khiến mình hoàn toàn thay đổi cách nhìn về truyện tranh, phim ảnh và hoạt hình nữa.