Nguyễn Hồng Khánh - Comic Media Academy
Nguyễn Hồng Khánh
Giảng viên lớp Digital Painting Cấp Tốc - Viện Truyện Tranh & Hoạt Hình Việt Nam (Comic Media Academy)