Môn Trải nghiệm chất liệu 1 - Vẽ lụa (Texutre technique 1)_Comic Media Academy

Môn Trải nghiệm chất liệu 1 – Vẽ lụa (Texutre technique 1)

12/05/2022

10h báo cáo, từ 8h sáng tụi mình đã có mặt và mượn phòng để chạy deadline tỉa bài, bo góc. Môn học 6 tuần nhưng có cảm giác tất cả sự tập trung hối hả đều dồn vào tuần thứ 6. Niềm vui trong áp lực là đây chăng.

Đây là một trong những môn học vẽ tay và trải nghiệm chất liệu thực tế mà Học viên 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 ngành Digital painting tại CMA sẽ được tham gia.

Việc này giúp các học viên rèn luyện kỹ năng vẽ, và có sự kiểm soát tốt hơn khi giả lập chất liệu bằng kỹ thuật số.

Do đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, từ vẽ tay đến vẽ máy nên chương trình 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 dễ tiếp thu với tất cả đối tượng học viên và hoàn toàn không yêu cầu học viên phải có năng khiếu để học tập hiệu quả.

(Comic Media Academy)

Facebook Comment