Môn Texture technique 1 - khóa Họa sĩ kể chuyện K15 - Comic Media Academy

Môn Texture technique 1 – khóa Họa sĩ kể chuyện K15 (ngành Digital Painting)

04/11/2022

Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng tinh thần chạy deadline tới phút chấm bài thì bất diệt.

Học trò chạy hối hả, thầy cũng xăn áo hỗ trợ hết mình.

Dưới đây là quá trình thực hiện môn Texture technique 1 (Kỹ thuật chất liệu), sáng tác trên chất liệu lụa của học viên ngành Digital painting K15, khóa Họa sĩ kể chuyện, xem và cảm nhận niềm vui được chạy bài nàoooo

(Comic Media Aademy)

Facebook Comment