Môn Basic painting 2 và học phần nét Á Đông (trong môn Line technique)

Môn Basic painting 2 và học phần nét Á Đông (trong môn Line technique)

18/03/2022

Đến giờ rồi, mình chấm bài thôi!

Môn Basic painting 2 của lớp Họa sĩ kể chuyện K13 và học phần nét Á Đông (trong môn Line technique) của lớp Họa sĩ kể chuyện K11 đã đến giờ “lên thớt”!

Khóa học 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 là chương trình đào tạo 𝐇𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 của Viện Truyện Tranh và Hoạt hình Việt Nam dành cho các bạn từ 18 tuổi trở lên có đam mê với các công việc sáng tạo Truyện tranh, Digital painting.

  • Đào tạo Step-by-step từ cơ bản đến chuyên sâu
  • Miễn thi năng khiếu đầu vào

>> Xem thêm thông tin về khóa HỌA SĨ KỂ CHUYỆN: Ngành Truyện Tranh và Ngành Digital Painting

(Comic Media Academy)

Facebook Comment