Lê Thị Tú Mỹ-Ứng tuyển nv thiết kế - Comic Media Academy

Lê Thị Tú Mỹ-Ứng tuyển nv thiết kế

Quá trình học tập
Sinh viên đại học Mỹ Thuật TPHCM
Quá trình làm việc
Đang là giảng viên ở MINDX

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
Hồ Chí Minh
Lương