Le Anh Kiet - Comic Media Academy

https://www.behance.net/kietleanh

Quá trình học tập
ĐH Mỹ thuật Tp HCM
Quá trình làm việc
Intern Designer at TheSanBeauty (2/2018 - 6/2019)
Design media publications
Junior Illustrator at Phượng Khấu Project (3/2019 - 2/2020)
Posters design/ landscape sketch/ studio equipment design
Art Tutor at TopArt (3/2019-2/2020)
Art Tutor at Global Art (4/2020 - 7/2020)
Art Teacher at Zest Art (8/2020 - 2021)
Leader of traditonal arts subdivision
Junior Illustrator at Đạt Phi Media (7 - 10/2021) 
 Artworks attending to the exhibition “Present from the Past” in Australia (8/2019)
Illustrator & Art Director for TV shows “Người Cùng Tên” (12/2019)
Artworks attending to the exhibition “Rục rà rục dịch” in HCM, Đà Nẵng, Hà Nội (6/2020)

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
Tp. Hồ Chí Minh
Lương