Khoảnh khắc học tại vườn của thầy trò CMA - Comic Media Academy

Khoảnh khắc học tại vườn của thầy trò CMA

24/05/2023

Thầy Lê Thắng đang hướng dẫn các bạn học viên cách phân tích shape của vật mẫu cho môn Advanced sketch.

Chia sẻ về môn học này, các bạn cho biết:

Từ ngày học Advanced sketch em không còn ngắm cây hoa lá bình thường được nữa khi não tự động phân tích, cắt lớp và quy hình!

(Comic Media Academy)