Khóa Học Sketchnote Online - Comic Media Academy

Khóa Học Sketchnote Online

Khai giảng
thường xuyên

Chương trình học

Hướng dẫn kỹ năng sketchnote : Dành cho các nhóm công việc có nhu cầu ghi chép thông tin ( sinh viên/ học sinh/ người tham gia các lớp huấn luyện), brainstorming và teamwork

Kỹ năng sketchtalk : Nhóm công việc có chuyên môn thuyết giảng/ thuyết trình/huấn luyện

Lợi ích: 
– Dùng ngôn ngữ hình ảnh ,vượt qua những bất đồng về ngôn ngữ giao tiếp
– Chủ động trong những tình huống không có chuẩn bị trước về hình ảnh trong bài nói
– Tiết kiệm thời gian tìm kiếm hình ảnh ở nguồn ngoài
– Không phụ thuộc vào thiết bị trình chiếu
– Khai phóng trí tưởng tượng – sự sáng tạo
– Hỗ trợ cho những kỹ năng thuyết trình truyền thống (phương pháp giảng bài, ngôn ngữ cơ thể…)
– Thu hút sự tập trung của người nghe về phía diễn giả và nội dung

Buổi 1: Visual Tools  – Giới thiệu các công cụ cơ bản để phục vụ cho sketchnote/sketchtalk.

Buổi 2: Visual Signal  – Giới thiệu các công cụ phổ biến trong việc mã hóa thông tin bằng hình ảnh (2D visual signal).

Buổi 3: Shape Of Text

Buổi 4 & 5: Sketchnote

Buổi 6: Preparation & Live Speech

Buổi 7: Sketchtalk 

Buổi 8: Tổng kết bài cuối khóa