Khi deadline tới chân mà chân chưa nhảy được - Comic Media Academy

Khi deadline tới chân mà chân chưa nhảy được

09/03/2023

Tả chất liệu chưa được, vẽ mẫu vật chưa xong, bài vở chất chồng từ Sáng tạo đến Sáng tác nhóm!

Thì mình rủ thầy gục ngã nhẹ, thả dáng bắt hình sương sương rồi chiến đấu tiếp.

Tâm sự một buổi chiều tại lớp Digital painting chuyên đề Workshop 1 của Họa sĩ kể chuyện K17.

(Ảnh và nội dung: Kim Hiệp)