Huỳnh Hoàng Nghi - Illustrator - Comic Media Academy

Huỳnh Hoàng Nghi - Illustrator

Quá trình học tập
Đã từng học tại Đại học Văn Lang ngành thiết kế đồ họa
Quá trình làm việc
8 tháng làm việc qua 2 công ty

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
Hồ Chí Minh
Lương