Học viên lớp Họa sĩ kể chuyện K13 thực hành với nguồn sáng trong môn Cinematography - Comic Media Academy

Học viên lớp Họa sĩ kể chuyện K13 thực hành với nguồn sáng trong môn Cinematography

10/12/2020

Cùng với môn Camera technique, Kể chuyện bằng hình ảnh (Cinematography) là môn học giúp các bạn nắm bắt các kiến thức của ngôn ngữ hình ảnh để phục vụ cho việc kể chuyện, thông qua các công cụ thiết bị khác ngoài giấy và bút. Trong môn này, các bạn sẽ được học cơ bản về cỡ cảnh, ánh sáng, bố cục và khuôn hình.

Qua đó biết cách kể chuyện và diễn đạt nội dung mong muốn bằng chuỗi hình ảnh. Đây là những kiến thức sẽ được liên hệ trong các môn học khác để phục vụ cho công việc sáng tạo truyện tranh, hoạt hình và digital painting.

Các bạn học viên bảo, học xong môn này, tay nghề “sống ảo” cũng lên vèo vèo luôn 

Comic Media Academy

Facebook Comment