Chương trình học vẽ Online tại CMA có hiệu quả so với học Offline không? - Comic Media Academy

Chương trình học vẽ Online tại CMA có hiệu quả so với học Offline không?

20/12/2020

Hình thức học vẽ Online tại CMA được phát triển phục vụ nhu cầu học tập của các học viên ở xa các cơ sở và bận rộn. Lớp học hoàn toàn được diễn ra trực tiếp dưới sự dẫn dắt của giáo viên cùng sự tương tác của các bạn học viên chứ không qua bất kì một video thu sẵn nào. Học viên sẽ được hướng dẫn cụ thể từng cá nhân và được sửa bài trực tiếp nên chất lượng luôn được đảm bảo hiệu quả và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho học viên.