Học bổng khuyến học của Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam trong năm học 2019

Học bổng khuyến học của Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam trong năm học 2019

04/04/2019

Nhằm mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ các bạn trẻ có năng lực, đam mê theo đuổi các nhóm ngành nghề truyện tranh, hoạt hình, digital painting, Viện truyện tranh và hoạt hình Việt Nam (CMA) trân trọng trao tặng các gói Học bổng sau cho tất cả các đối tượng là học viên mới cũng như học viên đang theo học tại Viện.

Thông tin chung

Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam hiện có các gói học bổng như sau:

A. Học bổng Toàn phần

Là học bổng dành cho học viên mới của Viện Truyện Tranh và Hoạt Hình Việt Nam. Học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ học phí khóa học.

B. Học bổng Bán phần

Là học bổng dành cho học viên mới của Viện Truyện Tranh và Hoạt Hình Việt Nam. Học bổng bán phần bao gồm 50% toàn bộ học phí khóa học.

C. Học bổng Bảo trợ tài năng

Là học bổng dành cho học viên đang theo học tại Viện Truyện Tranh & Hoạt Hình Việt Nam từ học kỳ 04 (ngành truyện tranh – digital painting) và từ học kỳ 6 (ngành hoạt hình). Học bổng bao gồm 50% học phí trong 04 học kỳ cuối và một đề xuất cộng tác tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam ít nhất 02 năm sau khi tốt nghiệp.

Quy định về các gói học bổng

Học bổng Toàn phần và Bán phần

 

a. Quy trình xét học bổng gồm 03 vòng.

– Vòng 01: Nộp hồ sơ dự tuyển 

– Vòng 02: Kiểm tra kỹ năng 

– Vòng 03: Phỏng vấn
b. Chỉ tiêu học bổng của CMA cho 1 khóa học là 01 suất học bổng Toàn phần và 02 suất học bổng Bán phần. CMA khai giảng 02 khóa trong 1 năm.

c. Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt yêu cầu, Quyết định trao học bổng cho Học viên từ Ban chuyên môn của nhà trường sẽ là Quyết định cuối cùng.

d. Hồ sơ dự tuyển: 
– Đơn đăng ký học bổng. (theo mẫu của Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam)
– Thư ứng tuyển học bổng viết tay hoặc đánh máy thể hiện năng lực/ lý do/ mục đích/ nguyện vọng… mà bạn mong muốn nếu nhận được học bổng này.
– Gửi từ tranh vẽ/ tác phẩm theo hướng dẫn ở đây (Theo mẫu của Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam)
Lưu ý: Nhà trường sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về vòng 2 và vòng 3 cho các ứng viên đã vượt qua được xét tuyển vòng 1.

 

Học bổng Bảo trợ tài năng

 

a. Học bổng Bảo trợ tài năng không có chỉ tiêu theo khóa hay theo ngành. Đây là học bổng có tính chất hỗ trợ cá nhân, do Ban chuyên môn chịu trách nhiệm đề xuất. 

b. Điều kiện xét học bổng:
– Tất cả các học viên đang theo học tại Viện từ học kỳ 4 trở đi có một quá trình học tập nghiêm túc, có năng lực chuyên môn và ý thức nghề nghiệp tốt, có quá trình tham gia các hoạt động xã hội cũng như đóng góp vào công tác chung của Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam.
– Học viên có nhu cầu làm việc và đóng góp khả năng cho Viện trong ít nhất 2 năm sau khi tốt nghiệp.
Lưu ý: Học viên được đề xuất có quyền đồng ý hoặc không đồng ý nhận Học bổng này. Học viên nhận học bổng khi công tác tại Viện được bảo đảm đầy đủ các chế độ làm việc theo quy định của Viện.

Lưu ý chung

– Học viên được xét học bổng cần đọc và xác nhận các văn bản về điều khoản duy trì học bổng và các giấy tờ khác có liên quan.
– CMA có quyền xem xét dừng chế độ nhận học bổng nếu học viên vi phạm vào các điều khoản duy trì học bổng mà học viên đã xác nhận.

Trân trọng, 

Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam.