Họa sĩ Nguyễn Quang Bảo - Comic Media Academy

Họa sĩ Nguyễn Quang Bảo

Tốt nghiệp xuất sắc Họa Sĩ Kể Chuyện ngành Truyện Tranh, Quang Bảo là một nhân tố được các Giảng viên đánh giá cao về năng lực và tố chất làm nghề.
Luôn đào sâu tìm tòi, nghiên cứu tư liệu khi đặt vấn đề, những tác phẩm của Quang Bảo thể hiện được những cái nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết, và đặc biệt có tính tham khảo cao.
Hiện tại, Quang Bảo là gương mặt giảng viên trẻ của CMA, tham gia vào đội ngũ dịch thuật - nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và giảng dạy các môn học ở hệ chuyên nghiệp, cấp tốc.
- Comic Media Academy -
Facebook Comment