Họa Sĩ - Comic Media Academy

Họa Sĩ

Quá trình học tập
khóa học truyện tranh cấp tốc 
Quá trình làm việc
chưa có kinh nghiệm làm việc
có kinh nghiệm chạy deadline trong khóa học

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
Hồ Chí Minh
Lương