Hình ảnh tổng kết lớp vẽ truyện tranh trên máy tính - Comic Media Academy

Hình ảnh tổng kết lớp vẽ truyện tranh trên máy tính

16/08/2017

Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) tổ chức tổng kết lớp vẽ truyện tranh trên máy tính – cấp độ 1. Sau 3 tháng học tập cùng nhau, các bạn nhỏ đã lần lượt nắm vững các kỹ năng cơ bản để có thể tự tin thực hiện tác phẩm thông bảng vẽ điện tử và phần mềm Adobe Photoshop.

Giảng dạy bởi: Cô Dương Hương Ly và cô Lê Thị Hồng Hạnh
Thời gian: 27-05-2017 đến 13-08-2017

tổng kết lớp vẽ truyện tranh trên máy tính

Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 2Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 4 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 5 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 6 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 8 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 9 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 10 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 11 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 12 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 13 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 14 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 15 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 16 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 24 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 25 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 26 Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh trên máy tính 27