[Hình ảnh] Tổng kết lớp Nghệ thuật kịch bản Khoá 2

[Hình ảnh] Tổng kết lớp Nghệ thuật kịch bản Khoá 2

01/02/2018

Giảng viên lớp biên kịch, chị Hoài Sâm cho biết: “Mỗi bạn đều có xuất phát điểm khác nhau, đây chỉ mới là bước khởi đầu trong con đường chinh phục nghề biên kịch, tôi tin là các bạn đã thu nhặt được những kiến thức nền tảng để có thể đi (hoặc “bay”) vững hơn.”

Dưới đây là hình ảnh buổi tổng kết lớp Nghệ thuật kịch bản khóa 2:

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-1

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-2

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-3

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-4

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-5

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-6

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-7

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-8

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-9

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-10

tong-ket-lop-hoc-viet-kich-ban-K2-11

Comic Media Academy.