[Hình ảnh] Buổi báo cáo kỳ thực tế tại Đà Lạt

[Hình ảnh] Buổi báo cáo kỳ thực tế tại Đà Lạt

18/01/2018

Sau thời gian thực tế tại Đà Lạt và các tỉnh thành tự chọn, các bạn học viên Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA) đã thực hiện báo cáo trước hội đồng.

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-1

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-2

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-3

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-4

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-5

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-6

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-7

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-8

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-9

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-10

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-11

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-12

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-13

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-14

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-15

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-16

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-17

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-18

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-19

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-20

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-21

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-22

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-23

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-24

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-25

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-26

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-27

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-28

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-29

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-30

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-31

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-32

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-33

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-34

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-35

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-36

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-37

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-38

Trien-lam-tranh-ve-ky-thuc-te-Da-Lat-39

Facebook Comment