Halloween "sương sương" tại CMA - Comic Media Academy

Halloween “sương sương” tại CMA

02/11/2022

Halloween tại CMA dù không cầu kỳ, hoành tráng nhưng nhẹ nhàng, đáng yêu.

Bên cạnh một số màn hóa trang nhẹ nhẹ là những màn cosplay đặc sắc như cosplay người vô hình, cosplay người biết vẽ, cosplay người có tiền và cosplay nhưng sống nội tâm nên không chụp hình.

(Comic Media Academy)

Facebook Comment