Hạ cánh Đơn Dương, kỳ thực tế đầu tiên của lớp 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 K14-15 - Comic Media Academy

Hạ cánh Đơn Dương, kỳ thực tế đầu tiên của lớp 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 K14-15

19/07/2022

Với phương châm học từ thực tế và đề cao khả năng ứng dụng, học viên 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 tại CMA có riêng kỳ thực tế 2 tuần để quan sát, nghiên cứu thiên nhiên, đồng thời rèn luyện kỹ năng ký họa và vẽ màu tại các địa phương. Hoạt động này vừa vui lại vừa đong đầy kỷ niệm nữa. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa rồi chúng mình đã có kỳ thực tế đáng nhớ cùng nhau tại Đơn Dương.

CMA xin cảm ơn bạn Hồng Tuyển cùng gia đình đã hỗ trợ đoàn thực tế trong thời gian lưu trú tại Đơn Dương, giúp các bạn hoàn thành tốt kế hoạch học tập.

Ngoài kỳ thực tế này, các học viên 𝐇𝐨̣𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 sẽ còn được trải nghiệm rất nhiều địa điểm thực tế khác nhau trong suốt thời gian học tập của mình, tùy theo nội dung các môn học. Đây là những buổi học sẽ giúp các bạn phát triển kỹ năng quan sát và ứng dụng, đến gần hơn với sự chuyên nghiệp.

(Comic Media Academy)

Facebook Comment